بسم الله الرحمن الرحيم

اولين بار در سن ٢ سالگي روي پتوي خودم با ماژيك يه دختر و پسر كشيده بودم، كه خانواده من متوجه استعداد من در نقاشي شدند، اولين ديپلم افتخارم را در سن سه سالگي از ايران گرفتم، با موضوع جاده ابريشم. 

من براي ارسال نقاشي هايم عضو كانون پرورش فكري شدم و در كلاس هايشان شركت ميكردم اما فقط بخاطر اينكه در جمع شان حضور داشته باشم نه براي ياد گيري، چون مادرم نميخواست خلاقيت نقاشي من از بين برود، بزرگ ترين مشوق من قبل از مادرم و پدرم، مادربزرگم (مادر مادرم) بوده، وقت زيادي برايم گذاشته. 

من متولد ١٣٧٧/١/٨ ميباشم، و تا كنون حدود ٥٠ ديپلم افتخار و ١٤ مدال طلا، نقره، برنز از بيشتر كشور هاي جهان هستم. 

شركت گلرنگ به من اين افتخار را داد كه بتوانم براي مسابقه نقاشي كه براي كودكان برگزار كرده بود، در كنار اساتيد بزرگ كشورمان همچون استاد جعفري، به داوري بنشينم. 

خوش حالم كه توانسته ام اين موفقيت ها را داشته باشم، اسم كشورم را در بين كشور هاي ديگر مطرح كنم، كه سال ٩٤ من براي گرفتن جايزه ام كه تنها برنده از ايران بودم به واشنگتن دعوت شدم، و رفتم جايزه ام را گرفتم. 

آخرين موفقيتم هم دريافت ديپلم افتخار از كشور اسلووني در ماه گذشته بود.